GökTürk Devleti Bibliyografyası ( Kaynakları- Kitapları )

5 Şubat 2011 Cumartesi

Chavannes, E., Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri,( çev: Mustafa Koç), Selenge yay., İstanbul, 2007

Çin Kaynaklarında Türkler: Eski T’ang Tarihi(yay. haz. İsenbike Togan , Gülnar Kara, Cahide Baysal) TTK yay., Ankara, 2006

Donuk, A., Eski Türk Devletlerinde İdari-Askeri Unvan ve Terimler, TDAV yay., İstanbul, 1988

Eberhard, W., Çin Tarihi, TTK yay., Ankara, 1995

Ergin, M., Orhun Abideleri, Boğaziçi yay. İstanbul, 2008
Grignaschi, M., “Sabirler, Hazarlar ve Gök-Türkler”, Türk Tarih Kongresi Zabıtları, C.I , ( Ankara, 25-29 Eylül , 1971) , Ankara, 1972

İzgi, Ö., “ Çinlilerin , Gök-Türk ve Uygurları Yerleştirme Siyasetleri”, I. Milli Türkoloji Kongresi Tebliğleri, İstanbul, 1978, s. 199,201

İzgi, Ö., “XI. Yy.a Kadar Orta Asya Devletlerinin Çinle Yaptığı Ticari Münasebetler”, TED, IX, 1978

Kafesoğlu, İ., “Ölümünün 250. Yıldönümü Münasebetiyle Bilge Kağan”, Belleten, 196, 1985

Kafesoğlu, İ., Eski Türklerde Devlet Meclisi( Toy), Türkoloji Kongresi Zabıtları, İstanbul,1980 ( basılış tarihi)

Kafesoğlu, İ., Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006

Klyashtorny, S.G., “Orhun Abidelerinde Kengü Kavmi Yer Adı”, Belleten, 69, 1954

Klyashtorny, S.G., “Orhun Yazıtlarına Göre Orta Asya Milletlerinin Araplara Karşı Mücadelelerine Dair”, Belleten, 104, 1962

Kurat, A.N., “Gök-Türk Kağanlığı”, Türkler Anskl., C.2

Laszlo, F., Dokuz Oğuzlar ve Gök-Türkler , Ankara, 1950

Ligeti, L., Bilinmeyen İç Asya, (terc. S. Karatay), Ankara, 1986

Orkun, H. N., Eski Türk Yazıtları, Ankara, 1987

Ögel , B., Türk Kültürünün Gelişme Çağları, TDAV yay., İstanbul, 2001

Ögel, B., “İlk Töles Boyları”, Belleten, 48, 1947

Ögel, B., İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi , TTK yay., Ankara, 2003

Ögel, B., Türklerde Devlet Anlayışı, Ankara, 1982

Ögel, B:., Türk Mitolojisi I ,TTK yay., Ankara, 1998

Rasonyı, L., Tarihte Türklük, Örgün yay., İstanbul

Roux, J. P., Orta Asya: Tarih ve Uygarlık (çev:Lale Aslan) Kabalcı yay., , İstanbul, 2006

Salman, H., “VII. Ve X. Asırlar Arasında Önemli Türk Boylarından Karluklar ve Karluk Devleti”, Türk Dünyası Araştırmaları, 15, Aralık, 1981

Taşağıl A., Gök-Türkler I, TTK yay., Ankara, 1995

Taşağıl A., Gök-Türkler II, TTK yay., Ankara, 1999

Taşağıl A., Gök-Türkler III, TTK yay., Ankara, 2004

Taşağıl, A., “Kapgan Kağan” (692-716), Belleten, 218, 1993

Taşağıl, A., “Kutlug Kağan Devrinde Gök-Türk Devletinin Kuruluşu”, Bir Dergisi , 4 , 1994

Taşağıl, A., Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, TTK yay., Ankara, 2006

Taşağıl, A., Gök-Türklerin Sonu ve Belgeleri, Belleten, 236, 1999

Taşağıl, A., Kapgan Kagan Devrinde Gök-Türk – Çin Münasebetleri, TDAD, 65, 1991

Tsai, L. M., Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, (çev: Ersel Kayaoğlu-Deniz Banoğlu), Selenge yay., İstanbul, 2006

3 yorum :

  1. saçma benceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    YanıtlaSil
  2. Neyin saçma olduğunu açıklarsanız ona göre düzenleme veya açıklama yapabilirim. Teşekkürler.

    YanıtlaSil
  3. kardeşim eline sağlık harika bir çalışma olmuş sende hun tarihi ile ilgili de var mı varsa onları da atar mısın bide bu listenin geniş hali var mı

    YanıtlaSil

 
Copyright © -2012 Tarih ve Dünya All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks