GökTürkler Kendilerine Türk Diyorlardı

5 Şubat 2011 Cumartesi

Tarih literatüründe Gök-Türkler olarak bilinen devletin halkı kendisine Türk demekteydi. Hem Orhun Anıtlarında Hem de Tarihi Çin kayıtlarında Gök-Türk değil Türk adı geçmektedir.

Teñri teg teñride bolmış Türk                    Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge
Bilge Kagan bu ödke olurtum.                   Kağanı, bu zamanda oturdum.[1]      

                                                  
           
 Gök-türk adını bu devlete ilk yakıştıran W. Bang olmuştur. Zamanda bu deyim benimsenip Türk devletinin adı olarak tarih kitaplarında yerini almıştır. [2]


* Gök-Türk adı Orhun Anıtlarında sadece bir yerde geçmektedir. (…İkisi arasında pek teşkilatsız Gök-Türk böylece oturuyormuş…)[3]           


[1] M. Ergin , Orhun Abideleri, Boğaziçi yay., s.3
[2] İ.Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, s. 94
[3] M.Ergin. ayn.eser.,s.9

0 yorum :

Yorum Gönder

 
Copyright © -2012 Tarih ve Dünya All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks