Türk Adının Anlamı

17 Haziran 2010 Perşembe

Türk adının anlamının ne olduğunu çeşitli kaynaklar ve isimler açıklamaya çalışmışlardır. Ancak bu açılamaların aksine Türk adının anlamı farklı bulunmuştur. Türk adını:

Çin Kaynakları - Tu-chüe -miğfer
Arap Kaynakları - Trk - terkedilmiş
Kaşgarlı Mahmut - Türk - olgunluk çağı
İslam Kaynakları - Takye - deniz kenarında oturan adam
Macar Nemeth - cezp etmek
Vanberg 1879 - Türk - türemek
Ziya Gökalp - Türk - töreli, kanun sahibi
Alman Doerfer 1965 - Türk - millet,

olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

Ancak 1911’de yayınlanan Uygurca bir belgeden Türk adının "güçlü, kuvvetli" anlamına geldiği anlaşılmış ve bundan sonraki çalışmalarla da bu bilgi teyit edilmiştir.

Bazı Türk boyları ve devletlerinin isimlerinin anlamları da şöyledir:

Hun: Kavim, Halk
Tabgaç: Ulu, Muhterem, saygı değer
Uygur: Akraba, Müttefik
Karluk: Kar yığını ( Karlık)
Oğuz: Kabileler ( Ok+uz)
Sabar: Sapan, Yol değiştiren, Başıboş kalan, Serbest
Kıpçak: Öfkeli, Birden kızan
Kuman: Sarımtırak, solgun
Bulgar: Karışmış ( Bulgamak, bulga+r)

*İlk bölüm ders notlarından yararlanılarak yazılmış, son bölüm ise İbrahim Kafesoğlu’nun “Türk Milli Kültürü” adlı eserinden çeşitli konulardan boy isimlerinin anlamları derlenerek hazırlanmıştır.

0 yorum :

Yorum Gönder

 
Copyright © -2012 Tarih ve Dünya All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks