Köy Enstitüleri Bibliyografyası ( Kaynakları )

19 Nisan 2010 Pazartesi

Köy Enstitüleri ile ilgili araştırma yapmak isteyenler için başvuru kaynağı olabilecek eserleri derledim. Aşağıdaki bibliyografyaya geçemeden önce Köy Enstitüleriyle ilgili çalışmalar yapan dernek veya vakfın internet sitesine de bakabilirsiz.

http://koyenstituleriegitim.org/pages/kitap.htm

http://www.koyenstitulerivakfi.org.tr/?&Bid=88019                                       KÖY    ENSTİTÜLERİ   BİBLİYOGRAFYASI

Abdullah Özçukur, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Ankara, 1990

Akalın, Bedri, Köy Enstitülerinde Müzik Eğitimi , M.E.B. Basımevi, İstanbul, 1945

Akşin, Sina., Çağdaş Türkiye 1908-1980, Cem Yayınevi, İstanbul , 2008

Akyüz, Yahya , Türk Eğitim Tarihi,( Başlangıcından 1988’e )

Altunya, Niyazi, Köy Enstitüsü Sisteminin Düşünsel Temelleri, Ankara, Uygun Basım, 2002

Altunya,Niyazi, Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bir Bakış, Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği yay.,

Apaydın, Talip, Köy Enstitüsü Yılları, Çağdaş Yay., İstanbul, 1990

Arayıcı, Ali, Kemalist Dönem Türkiye’sinde Eğitim Politikaları ve Köy Enstitüleri, Ceylan yay., İstanbul, Ceylan yay., 1999

Arman, Hürrem , Piramidin Tabanı, II Anılar ,

Atay, Falih Rıfkı, “ Köy Terbiyecileri”, Ulus Gazetesi

Aydın , M. “ Köy Enstitüleri Sisteminde Örgütlenme” Köy Enstitüleri Amaçlar, İlkeler, Uygulamalar, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Tanıtım Dizisi 1, Ankara, 1990

Aydoğan , Mustafa, İsmail Hakkı Tonguç , Kitaplaşmamış Yazıları, c.I, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Ankara, 1997

Bahadır,Ziynet, “Köy Enstitüsü”, DİA, c. 26

Balkır, Süleyman Edip, Dipten Gelen Ses: Arifiye Köy Enstitüsü, İstanbul, 1974

Balkır, Süleyman Edip, Eski Bir Öğretmenin Anıları (1908-1940) İstanbul, 1968

Baş, Arif, Köy Enstitüsü Yıllarımda Anılarım, Martı yay., İstanbul, 1993

Başar, Erdoğan, Milli Eğitim Bakanları’nın Eğitim Faaliyetleri( 1920-1960), İstanbul, MEB. Yay., 2004

Başaran, Mehmet, Tonguç Yolu” Köy Enstitüleri Devrimci Eğitim”, İstanbul, Varlık yay., 1974

Baykurt, Fakir, Özyaşam 2 :Köy Enstitülü Delikanlı, Papirüs yay., İstanbul, 1999

Bayrak, Mehmet, Köy Enstitülü Yazarlar, Ozanlar, Ankara, 1978

Binbaşıoğlu, Cavit, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri Tarihsel Bir Çerçeve, İzmir, Dikili Belediyesi Kültür Yayınları, 1993

Candoğan, Galip, Köy Enstitüleri Sistemi ve Çağdaş Eğitim , İzmir Dikili Belediyesi Kültür Yay., 1993

Cimi, Mehmet, Ülkeyi Kucaklayan Adam: Tonguç Baba, Kültür Bakanlığı yay., Ankara, 2001

Cumhuriyet Gazetesi, Yıl: 16, Sayı, 6726 ( 17 Nisan 1940) S.4

Cumhuriyet Gazetesi, Yıl: 16, Sayı: 6728 ( 19 Nisan 1940) S.2

Cumhuriyet Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 7896, ( 9 Ağustos 1946)

Cumhuriyet Gazetesi, Yıl:23, Sayı: 7894, ( 7 Ağustos 1946)

Çıkar, Mustafa, Hasan Ali Yücel ve Türk kültür Reformu, İş Bankası yay., Ankara, 1997

Dahili İstikraz Kanunu Kabul Edildi” , Cumhuriyet Gazetesi, Yıl: 19, Sayı: 6409 ( 20 Haziran 1942), S:1

Demirtaş , Abdullah, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri, İzmir Dikili Belediyesi Kültür Yay., 1993

Dündar,Can, Köy Enstitüleri, İmge Yayınevi, İstanbul, 2004

Eğitimi Geliştirme Derneği, İstanbul, 2009

Ekinci, Necdet, Sanayileşme ve Uluslaşma Sürecinde Toprak Reformundan Köy

Enstitülerine(1923-1950), Kültür Bak. Yay., Ankara, 1989

Emiralioğlu, Mehmet, Köy Eğitim ve Köy Eğitmenleri, Emel yay,.Ankara,1966

Engin, Lütfi, “ Köy Enstitülerinde Ekip- İmece”i Tonguç’a Kitap, Elin Basımevi, İstanbul 1961

Evren, Nazif, Köy Enstitüleri Neydi , Ne Değildi, Güldikeni yay., Ankara, 1998

Eyüboğlu, Sabahattin, Köy Enstitüleri Üzerine, Cumhuriyet Yayınları, (yay.haz:Nurer

Gedikoğlu, Şevket, Evreleri ve Getirdikleri Yankılarıyla Köy Enstitüleri, İş Matbaacılık, Ankara, 1971

Gedikoğlu, Şevket, Niçin Eğitmen Kursları ve Köy Enstitüleri, İdeal Matbaası, Ankara, 1949

Güner, İ. Safa, “ Köy Enstitülerinme Karşı Olanlar” , Köy ve Eğitim Dergsi” , sayı: 100 ( Temmuz 1963)

Güner, İ. Safa, Köy Enstitüleri Hatıraları, Kervan Matbaası, İstanbul, 1963

Güner,İ.Safa, Köy Enstitüleri Hatıraları, Güven Yayınevi, İstanbul, 1963

Kanad, Halil Fikret, Milliyet İdeali ve Topyekün Mlli Terbiye, İstanbul, 1942

Kaplan , Mevlüt, Aydınlama Devrimi ve Köy Enstitüleri, Kültür Bak.yay., Ankara, 2002

Kaya, Yalçın , Bozkırdan Doğan Uygarlık Köy Enstitüleri” Antigoneden Mızraklı İlmihale”, İstanbul, Tiglat Matbaacılık, 2001

Kepenek, Mehmet, Basında Köy Enstitüleri, C.II, 1944-1943 , Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Ankara, 2001

Keseroğlu, Hasan, Köy Enstitülerinde Kitap, Kitaplık, Okuma, türk Kütüphaneciler Derneği

Kirby, Fay, “ Köy Enstitülerinin Gerçek Anlamı” İmece Dergisi, c. II, Sayı: 2 , ( Ağustos 1962)

Kirby, Fay, Türkiye’de Köy Enstitüleri, İmece yay., İstanbulş, 1962

Koryürek, Seyfi, İlkokulcu Öğretmen Gözüyle Köy Enstitüleri, Görkem yay., Yalova, 1991

Köy Eğitmenleri İçin Öğretim Kılavuzu, 1. Yıl/ 2. Yıl / 3. Yıl, Maarif Basımevi, İstanbul, 1941

Köy Eğitmenleri Kanun ve Talimatnamesi, Devlet Basımevi, İstanbul, 1938

Köy Enstitüleri 1 ve 2 , Maarif Vekaleti Yay., 1941-1944

Köy Enstitüleri İle İlgili Yönetmelikler ve Resmi Yazılar, ( Der: M. Aydoğan ), Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Ankara, 2004

Köy Enstitüleri ile İlköğretim Okulları Birleştirildi” Yıl. 29, Sayı: 10.596, ( 28 Ocak 1954 ), S. 7

Köy Enstitüleri Öğretim Programı, MEB yay., Ankara, 1943

Köy Enstitüleri Öğretim Programı, MEB yay., Ankara, 1947

Köy Enstitüleri Programı ( Der. N. Altunya )i Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Ankara, 2004

Köy Enstitüleri ve Kızıl Plan: 1-4” , Millet. 25 Aralık 1947-1,8,15 Ocak 1948

Kuruluşunun 50. Yılında Köy Enstitüleri(toplu makaleler), Eğit- Der. Yay. 2, İstanbul, 1990

Makal , Mahmut, Köy Enstitüleri ve Ötesi, Çağdaş yay., İstanbul, 1979

Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi Sempozyum Bildirileri, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Yay., İzmir , 2009-12-27

Oğuzhan, Ferhan, “Köy Enstitüleri Öğretim Programları”, Kuruluşunun 50. Yılında Köy Enstitüleri , Eğit- Der. Yay. 2, Ankara, 1990

Oran, Halil, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri, Dikili Taş Bel. Yay., İzmir, 1993

Öymen, Hıfzırrahman Raşit, “Köy Eğitimi ve Bize Göre Yeni Bir Köy Pedegojisi”, Varlık Dergisi, 1936

Özel, Mehmet, Köy Enstitüleri, Ankara, Kültür Bakanlığı yay., Ankara, 1997

Özer Mustafa, İvriz Köy Enstitüsü, İzmir , 2001

Özgen, Bekir, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri, Dikili Belediyesi Kültür Yay., İzmir, 1993

Özgen, Bekir, Köy Enstitülerinde Uygulanan Eğitim- Öğretim İlke ve Yöntemleri, Duyalar Matbaası, İzmir, 1991

Özsoy , Yahya ,” Köy Enstitülerinde Öğretim Programları”, Köy Enstitüleri Amaçlar, İlkeler, Uygulamalar , Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Ankara, 1996

Pazar, Meral, Demokratik Eğitimde Bir Anıt Kurum “ Köy Enstitüleri”, Güldikeni Yay., Ankara, 2001

Semerci, Bekir, Türkiye’de İleri Atılımlar ve Köy Enstitüsü, İstanbul, 1990

Soysal ,M. Emin, İlk Öğretim Olayları ve Köy Enstitüleri, Uygun Basımevi, Bursa, 1945

Soysal ,M. Emin, Kızılçullu Köy Enstitüsü Sistemi, Marifet Basımevi, 1940

Şahsıma ve Halk Partisine Olan Tenkidler” Cumhuriyet Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 7884, ( 28 Temmuz 1946)

Tekban, Şerif, Canlandırılacak Köy Yolunda, Bir yay., İstanbul, 1974

Tonguç İ. Hakkı, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedogoji Sözlüğü, Bir yay., İstanbul, 1950

Tonguç İ. Hakkı, Canlandırılacak Köy , Remzi Kitapevi, İstanbul, 1947

Tonguç İ. Hakkı, İlk Orta ve Muallim Mekteplerinde Resim, Elişleri ve Sanat Terbiyesi,

Tonguç İ. Hakkı, İlköğretim Kavramı , Remzi Kitabevi, İstanbul, 1946

Tonguç İ. Hakkı, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, Çağdaş yay., İstanbul, 1976

Tonguç, Engin, “Kalkınmada İnsan Gücü ve İş” İmece Dergisi, Cilt II, sayı. 15 ( Temmuz 1962)

Tonguç, Engin, Bir Eğitim Devrimcisi” İsmail Hakkı Tonguç”, Güldikeni yay., Ankara, 1997

Tonguç, Engin, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, Ant yay., Ankara, 1996

Türkoğlu,Pakize, Tonguç ve Enstitüleri ,Yapı Kredi yay. , İstanbul ,1997

Tütengil, Orhan Cavit, Köy Enstitüleri ve Koç Federasyonu, Ankara , 1966

Tütengil, Orhan Cavit, Köy Enstitüsü Üzerine Düşünceler, İstanbul, 1948

Uğurlu), İstanbul, 1999

Uyar, Bahattin, Tonguç’un Eğitmenleri, ., Ankara ,Öğretmen Dünya’sı yay., Ankara, 2000

Wofford, Kate V. “ Türkiye’de Köy İlkokulları Hakkında ki Rapor” Köy ve Eğitim Dergisi, Sayı 11 ( Ocak 1958

Yalman,Ahmet Emin, Yarının Türkiye’sine Seyahat , Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı yay., Ankara, 1998

Yılmaz, Hayati Tahsin, Son Köy Enstitülü, Görkem yay., İstanbul, 1991

Yiğit,Ali Ata, “Köy Enstitüleri”, Türkler Ansiklopedisi, c.17

Yücel, Hasan Ali “ Davam” Ulus Basımevi, Ankara, 1947

Yücel, Hasan Ali, Türkiye’de Ortaöğretim, T.C. Kültür Bakanlığı, Milli Kültür Basımevi, Ankara, 1984

2 yorum :

 1. Elinize emeğinize sağlık. Ortaklar Köy Enstitüsünü devamı olan Ortaklar Öğretmen Okulu'nda okudum. Ortaklar Öğretmen Okullular-Adabelen Derneği Fethiye temsilciliği olarak "Fethiye Belgesel Günleri" düzenlemeye başladık. Bu Adla bir de web sitemizi oluşturuyoruz. Bu sitede geniş bir Köy Enstitüsü bibliyografyası oluşturmak istiyoruz.Listenizden yararlanmamızın sakıncası var mıdır. Selama ve saygılarımla. sabri KUşkonmaz 0532 296 33 48

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tarih ve Dünya5 Mart 2018 20:45

   Teşekkür ederim Sabri Bey. Yararlanabilirsiniz. Selamlar.

   Sil

 
Copyright © -2012 Tarih ve Dünya All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks