Al Karısı(Albastı) İnancına Dair Kaynaklar( Bibliyografya)

24 Mart 2010 Çarşamba

Alkarısı veya Albastı  inancı Anadolu'da ve diğer Türk çoğrafyalarında yaygın olan bir halk inancıdır. Bu konu hakkında bulabildiğim kaynakları (bibliyografya) ekliyorum:


 İNAN ,Abdulkadir, Tarihte ve bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar ,TTK yay,  Ankara,2000

http://e-magaza.ttk.org.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=82&product_id=224

İNAN ,Abdulkadir, Makaleler ve İncelemeler  I, TTK yay, Ankara, 1998
http://e-magaza.ttk.org.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=82&product_id=327

Çukurova'da Anlatılan "Alkarısı"Efsanelerinin Türk Efsaneleri İçerisindeki Yeri, Esma Şimşek
http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/simsek.pdf

Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar, Çulpan Zapirova Çetin
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/culpan_zaripova_cetin_tatar_turkleri_mitoloji.pdf

Al Karısı İnanmaları ve Bilim, Hülya Çevirme-Ayşe Sayan
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/alkarisi_bilim.pdf

Türlerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar, Ayşe Duvarcı
http://www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/pdf/32/125-144.pdf

Şamanist Türk Mitolojisinin Erzurum Efsaneleri'ndeki İzleri, Muharrem Kaya
http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/muharrem_kaya_samanist_turk_mitolojisi_erzurum_efsaneleri_izleri.pdf

0 yorum :

Yorum Gönder

 
Copyright © -2012 Tarih ve Dünya All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks